Case study: PåScenen

Hva må til for hurtig design og utvikle en brukervennlig løsning fra bunn?

Design og utvikling av PåScenen

I samarbeide med Aftenposten har Savant design og utviklet interaktiv annonsering for www.aftenposten.no, med landingsside og administrasjonsgrensesnitt.

PåScenen er en satsning av de fem største scenehusene i Oslo: Nationaltheatret, Operaen, Oslo Nye, Det Norske Teater og Oslo Filharmonien.

Ønsket og utfordringen

På senvåren 2015 ble Savant kontaktet av Aftenposten med ønsket om i samarbeide å utvikle en ny løsning for scenehusene i Oslo. Satsningen var fremlagt av scenehusene gjennom Norsk Teater- og orkesterforening og kommunikasjonsbyrået MEC.

I Aftenposten papiravisen annonserer i dag scenehusene gjennom rubrikkannonsering for forestillinger. Dette er en tradisjonell helside med alle forestillinger som settes opp og en mye brukt informasjonsside i avisen.

Teaterene hadde en utfordring der de ønsket å nå ut til et bredere publiukum og tilby samme helside i en digital form. En digital løsning ville kunne dra nytte av å være alltid oppdatert.

Aftenposten hadde en unik idé om å bygge en løsning der scenehusene enkelt kunne holde forestillinger oppdatert og denne informasjonen benyttet til både en interaktiv annonse og en landingsside for hva som foregår.

Løsningen: Prototype, nøytralt design og Laravel

Med en sommerferie som nærmet seg raskt, startet Savant arbeidet med design av brukerflyter og grensesnitt i begynnelsen av juni 2015. I løpet av kort tid hadde vi raskt prototypet en klikkbar versjon av hele løsningen, samt designet en uttrykk som fremstod som elegant og samtidig nøytralt i forhold til de forskjellige scenehusene.

Savant tar ofte i bruk teknologi basert på behovet i prosjektet. Valget faller ofte på Drupal CMS eller en egenutvikling løsning basert på PHP, en frontend basert på AngularJS og en statisk generator som Jekyll.

For PåScenen falt valget på PHP og rammeverket Laravel. Laravel passer svært godt til utvikling av nettapplikasjoner.

Resultatet: Brukervennlig liveløsning for scenehusene

Fra og med høsten 2015 lanseres PåScenen både som interaktiv annonse, landingsside og eget nettsted. Besøkende på kultursidene til Aftenposten vil kunne se smakebiter fra scenehusenes forestillinger, samt navigere til en responsiv landingsside.

På landingssiden vil brukerene selv kunne finne frem blant tilbudene til scenehusene.