Design & UX

Hva er design?

Design handler om så mye mer enn bare det å utforme ting, og er så mye mer enn vakre tegninger og pene detaljer. Det handler om å skape opplevelser hos andre, det handler om å skape en virkelighet.

For å skape dette er vi avhengige av å sette oss godt inn i hvilke behov og begrensinger som defineres av sluttbrukerne, samt hvilke forretningsmål og ønsker kunden har. Det er dette fokuset som gjør oss i stand til å skape helhetlige brukervennlige tjenester i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Savant leverer tjenester innen digitalt design, med fokus på brukeropplevelse (Vi bruker ordet brukeropplevelse her som en oversettelse av UX. UX er kort for ‘User experience’, og inkluderer både brukeropplevelse og brukervennlighet).

Grafisk design

I utformingen av gode digitale løsninger er solid grafisk design essensielt. Grafisk design omfatter alt av visuelle detaljer, slik som logo, ikoner, fargevalg, valg av typografi osv. For at en side skal fremstå som pen, morsom, interessant eller spennende er det viktig at det grafiske designet bygger opp rundt dette.

Savant jobber tett med sine kunder, og tar deg med i prosessen slik at vi sammen oppnår ønskede følelser i dine digitale løsninger.

Interaksjonsdesign

Gode digitale løsninger avhenger ikke bare av hvilke følelser som vekkes av å se på siden, men også om hvordan siden oppleves i bruk. Det er her interaksjonsdesign kommer inn. Har du noen gang brukt sider som er unødvendig kompliserte, vanskelige å navigere eller som ikke gjør hva du forventer at de skal gjøre?

Godt interaksjonsdesign tar hensyn til brukernes behov, begrensninger og forventninger og skaper løsninger som spiller på lag med forstanden - ikke mot den.

Savant bistår sine kunder med rådgivning på alle nivåer innen interaksjonsdesign, og hjelper deg med å skape en god opplevelse.

Informasjonsarkitektur

Digitale løsninger formidler informasjon, og tilbyr måter å kommunisere på digitalt. Enten det gjelder hjelpetekster, navigeringstekster, ingresser eller fulle artikkeltekster så er utformingen og plasseringen av tekst en hovedfaktor som er med på avgjøre om en side blir en suksess.

Her gjelder det å kjenne sitt publikum; hva er de interessert i, hva slags språk responderer de på, hvilke begrensinger har de? En ung brukergruppe vil ha helt andre behov for informasjonsutforming enn en brukergruppe dominert av eldre. Sportsinteresserte lesere vil respondere på andre ord enn politisk interesserte. Økonomer kommuniserer forskjellig fra ingeniører, osv.

God informasjonsarkitektur er essensiell for at brukerne skal oppfatte informasjonen som fornuftig og tiltalende, en utfordring Savant elsker å møte.

Universell utforming

“Fra 1. juli 2014 må alle nye nettsider og automater følge forskrift om universell utforming av IKT. Kravene gjelder både for private og offentlige virksomheter. Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester.” - Difi.no

Da kravene om universell utforming tredde i kraft, markerte det et viktig skille for den norske delen av internett. Det lovpålagte kravet om at alle skal være i stand til å bruke nettsteder, uavhengig av om du er svaksynt, bevegelseshemmet eller normalt fungerende var en stor markering for inkluderingen av alle i det offentlige rom.

Dette stiller noen nye krav til utformingen av din bedrifts nettsted, men heldigvis er det fullt overkommelig å oppnå dette uten å måtte finne opp hjulet på nytt. Savant har jobbet med denne problematikken i en årrekke - også før det ble et lovpålagt krav - og leverer design som oppfyller Difis krav.

Det er selvsagt flere faktorer som er med på å skape godt digitalt design og brukeropplevelse, og vi diskuterer gjerne dette videre. Dersom du ønsker mer informasjon om Savant, brukeropplevelse eller digitalt design så er det bare å ta kontakt med oss.