Kode & UX

Hva er viktig når du utvikler en digital løsning?

Dersom du vet svaret på dette, vet du også hvordan du skal designe løsningen. Det er nemlig flere ulike tekniske retninger man kan gå i utviklingen av digitale tjenester.

Derfor er det viktig å kjenne til hva som er viktig for din organisasjon, samt hva som er viktig for de fremtidige brukerne av den nye løsningen.

“Godt design avhenger av god kode”

Savant designer digitale tjenester som tar hensyn til hvordan dette skal utvikles og vedlikeholdes. Vi skreddersyr den tekniske løsningen til hva du ønsker og behøver. Er det for en liten organisasjon er kanskje kostnader - både i innkjøp/utvikling og i drift/vedlikehold - dominerende for hva som er riktig valg.

I andre tilfeller, hvor organisasjonen er stor og de potensielle kostnadsbesparelsene er enorme vil ofte hastighet være det viktigste. For noen er sikkerhet det viktigste, for andre vil markedsføringseffekten av nytt design stå i høysetet.

Uansett hvilken løsning som passer for deg og dine behov er Savant parat til å levere - både igjennom egen utvikling og igjennom samarbeid med dine eller andre ressurser med riktig kjernekompetanse. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg.