Metodikk

Vår metodikk

Savant leverer løsninger til bedrifter som er opptatt av gode brukeropplevelser gjennom godt design. Men for å oppnå dette holder det ikke med alene med innsikt i trender og grafisk utforming - man må kjenne til hva som driver brukerene, og hva som ligger bak valgene de tar online.

Derfor er det viktig å starte i riktig ende når man skal designe en ny løsning. Savant har fokus på å finne skjæringspunktet mellom hva brukerene ønsker og hva bedriften kan tilby.

“Godt design oppstår i skjæringspunktet mellom brukerbehov og forretningsmål”

For å få til dette er vi avhengig av gode metoder og teknikker for å forstå både bedriften og brukerene av bedriftens tjenester.

Generelt kan vi si at vi benytter oss mest av følgende metoder og teknikker (men selvsagt gjør vi også mer enn dette):
Intervju, Spørreundersøkelser, Workshop, Fokusgrupper, Prototyping, Geriljatesting, Cognitive Walthrough, A/B-testing, Heatmapping, Konversjonsratemåling.

Prosjektgjennomføring

I våre prosjekter er vi opptatte av effektivitet og fleksibilitet. Det er tre faktorer som gjør at vi får til dette: Smidig metodikk, design rett i browser og fokus på MVP(Minimum Viable Product)-tankegang.

Lean UX

Vi følger smidig metodikk når vi designer løsninger. Det vil si at vi deler prosjektet opp i mange små-oppgaver og utvikler disse med jevnlig feedback fra oppdragsgiver og brukere.

Denne måten å jobbe på gjør oss i stand til å sikre at vi holder oss innenfor rammene for god UX, og skaper rom for justering av ønsker og prioriteringer. UX er kort for ‘User experience’, og inkluderer brukeropplevelse og brukervennlighet.

Våre kunder oppgir dette som en stor fordel med å arbeide med Savant.

Design rett i browser

I tillegg til å være et designbyrå er vi også et byrå som utvikler løsningene selv. Dette gjør at vi besitter kompetanse som gjør det mulig å designe direkte i browseren slik at kunden raskt kan se hvordan endringer faktisk vil se ut.

Vi opplever at dette, spesielt mot slutten av prosjekt, er en svært kostnadseffektiv måte å jobbe på. Det reduserer kraftig behovet for dokumentasjonsutforming og etterarbeid med skisser, samtidig som man allerede har produsert koden man skal bruke.

MVP (Minimum Viable Product)

I tillegg til smidig metodikk og design rett i browseren jobber vi, der det er mulig, etter MVP-tankegangen. Det vil si at vi fokuserer på å ta frem et produkt som møter de absolutte minimumskravene til prosjektet og lanserer dette, før vi videreutvikler det til et komplett avtalt produkt.

Det er to grunner til at MVP-tankegangen er en suksess. For det første gjør det at man tidlig får ut produktet sitt, slik at man på så tidlig stadium som mulig får nytte av den nye løsningen.

Den andre grunnen er at dette gir rask og effektiv tilgang på test-data og brukertilbakemeldinger. Dette gjør at vi raskere kan videreutvikle løsningen slik at den møter alle UX behov på en god måte.

Denne siden, savant.no, bygges også på MVP-tankegangen. Vi er glade for alle tilbakemeldinger som er med på å videreutvikle vår løsning.

Dine unike utfordringer

Vi er opptatte av å forstå dine unike egenskaper og ufordringer når vi starter et prosjekt med deg. Vi fokuserer derfor på god, effektiv og uformell kommunikasjon før prosjektstart, slik at vi alle er sikre på hvilken retning vi skal trekke.

Ta kontakt og diskuter dine utfordringer med oss. Kontaktinfo finner du nederst på siden.